ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลกรุงเทพ - พัทยา
ตะกร้าสินค้า
1 รายการ
ราคาต่อหน่วย : 26,900.00 THB
จำนวน : 1
Close
ผลรวมย่อย : 26,900.00 THB
Close
Filters
การค้นหา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BASIC

เพศ/อายุ: Male 16-25 , Female 16-25 , Male 26-35 , Female 26-35
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เป็นการตรวจดูการทำงานในส่วนต่างๆของร่างกายในเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่รักและใส่ใจสุขภาพ อยู่ในวัยกำลังศึกษาหรือเริ่มทำงาน ควรรับการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง
3,900.00 THB
+ -
รายการสินค้า:
 1. วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจองค์ประกอบร่างกาย (Body Composition Analysis)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC - Complete Blood Count)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 5. ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 6. ตรวจระดับไขมันเลือด (Cholesterol)
 7. ตรวจระดับไขมันเลือด (Triglyceride)
 8. ตรวจระดับไขมันเลือด (HDL - Cholesterol)
 9. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 14. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 15. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
 16. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
หมายเหตุ
 1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
 2. ทุกโปรแกรมรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 3. ไม่มสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 5. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0 3825 9999
 6. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ >>
รายการสินค้า:
 1. วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจองค์ประกอบร่างกาย (Body Composition Analysis)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC - Complete Blood Count)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 5. ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 6. ตรวจระดับไขมันเลือด (Cholesterol)
 7. ตรวจระดับไขมันเลือด (Triglyceride)
 8. ตรวจระดับไขมันเลือด (HDL - Cholesterol)
 9. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 14. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 15. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
 16. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
หมายเหตุ
 1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
 2. ทุกโปรแกรมรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 3. ไม่มสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 5. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0 3825 9999
 6. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ >>
ลูกค้าที่ซื้อรายการนี้ก็ซื้อ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BASIC PLUS

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน หรือผู้ที่ห่วงใยสุขภาพและต้องการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปี
7,900.00 THB
Close