ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลกรุงเทพ - พัทยา
ตะกร้าสินค้า
1 รายการ
ราคาต่อหน่วย : 26,900.00 THB
จำนวน : 1
Close
ราคารวม: 26,900.00 THB
Close
Filters
การค้นหา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ VIP: MALE

เพศ/อายุ: Male 36-45 , Male 36-45
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง
14,900.00 THB
+ -
รายการสินค้า:
 1. วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจองค์ประกอบร่างกาย (Body CompositionAnalysis)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC - Complete Blood Count)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 5. ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 6. ตรวจระดับไขมันเลือด (Cholesterol)
 7. ตรวจระดับไขมันเลือด (Triglyceride)
 8. ตรวจระดับไขมันเลือด (HDL - Cholesterol)
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL - Cholesterol)
 10. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 11. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 15. ตรวจการทำงานของตับ (Total protein)
 16. ตรวจการทำงานของตับ (Bilirubin)
 17. ตรวจการทำงานของตับ (GGT - Gamma GT)
 18. ตรวจกรดยูริคในเลือด (Blood Uric acid)
 19. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 20. ตรวจหาสารคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Total and Free PSA)
 21. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 22. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
 23. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
 24. การตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบนและล่างด้วยอัลตราซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
 25. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG - Electrocardiogram)
 26. ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST - Exercise Stress Test)
หมายเหตุ
 1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
 2. ทุกโปรแกรมรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 3. ไม่มสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 5. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0 3825 9999
 6. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ >>
รายการสินค้า:
 1. วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจองค์ประกอบร่างกาย (Body CompositionAnalysis)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC - Complete Blood Count)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 5. ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 6. ตรวจระดับไขมันเลือด (Cholesterol)
 7. ตรวจระดับไขมันเลือด (Triglyceride)
 8. ตรวจระดับไขมันเลือด (HDL - Cholesterol)
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL - Cholesterol)
 10. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 11. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 15. ตรวจการทำงานของตับ (Total protein)
 16. ตรวจการทำงานของตับ (Bilirubin)
 17. ตรวจการทำงานของตับ (GGT - Gamma GT)
 18. ตรวจกรดยูริคในเลือด (Blood Uric acid)
 19. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 20. ตรวจหาสารคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Total and Free PSA)
 21. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 22. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
 23. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
 24. การตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบนและล่างด้วยอัลตราซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
 25. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG - Electrocardiogram)
 26. ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST - Exercise Stress Test)
หมายเหตุ
 1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
 2. ทุกโปรแกรมรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 3. ไม่มสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 5. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0 3825 9999
 6. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ >>
ลูกค้าที่ซื้อรายการนี้ก็ซื้อ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ VIP: FEMALE

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง
18,900.00 THB
Close